Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused on mõeldud kuni 16-aastastele lastele, vanaduspensioni ealistele isikutele ja neile tööealistele isikutele, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid vahendab Sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused on mõeldud kõigile neile inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

Meie asutuse sihtrühm sotsiaalses rehabilitatsioonis on kuni 16.aastased lapsed ja noored.

Teenusele registreerides palun anna meile teada:

  • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsuse number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev
  • Isikuandmed
  • Kontaktandmed
  • Peamised probleemid ja mured seoses lapsega

Teenusele tulles võta kaasa:

  • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsus ( kui sul ei ole veel kehtivat rehabilitatsiooniplaani)
  • Rehabilitatsiooniplaan ( kui sul juba on kehtiv rehabilitatsiooniplaan)
  • Muud terviseseisundit kajastavad dokumendid ( nende olemasolul)