Maia Kärdla- eripedagoog, LUMI teraapia visiooni kaasvedaja

Meie super rõõmsameelne, kohutavalt optimistlik ja kahe jalaga maa peal spetsialist Maia lõpetas 2017.a kevadel Tallinna Ülikooli magistriõppes eripedagoog-nõustaja eriala. Ta töötab juba 11 aastat hariduslike erivajaduste laste koolis sotsiaalpedagoogina. Maia töö on väga vaheldusrikas ning sisutihe, sageli kiireid ja korrektseid otsuseid nõudev. Samuti on Maia läbinud rohkelt erialaseid koolitusi ning täiendanud ennast järjepidevalt. Maia suudab keerulistes olukordades jääda enesekindlaks ning vastavalt olukorrale tegutseda. Ta on empaatiline ja väärtustab  inimese erilisust ja isikupära, igaühel meist on oma „eri“ vajadused. Ta naudib inimeste toetamise ja aitamise protsessi, pühendades nõustamistegevustes palju aega ja head tahet. Kui kliendil on raskus, siis tuleb leida selle põhjus ja viis lahendamiseks. Maia hindab kõrgelt koostööd ning naudib meeskonnas töötamist. Lapsega töötamisel on oluline võtmeroll lapsevanematel, kes on oma laste parimad spetsialistid. Maia peab  väga oluliseks toimivat suhet lapsevanema ja spetsialisti vahel, koostöö viib soovitud eesmärkideni!

Maailm, kus elame on kiires muutumises. Vajalik on pidev uute oskuste omandamine edukaks toimetulekuks. Muutunud on ka õppimise käsitlus laiemalt- õppimine on inimkesksem ja isiklikum kui kunagi varem. Seega vajame enda sekka inimesi, kes oleksid paindlikud ja leidlikud. Eripedagoogina aitab Maia arendada potentsiaali olla iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik.

maia@lumiteraapia.ee