Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste eest tasub Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuste hüvitamise kord on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon