Sotsiaalne rehabilitatsioon

//Sotsiaalne rehabilitatsioon
Sotsiaalne rehabilitatsioon2017-11-13T16:44:47+00:00

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste eest tasub Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuste hüvitamise kord on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon