Helina Vares- loovterapeut, LUMI teraapia visiooni kaasvedaja

Meie super soe, tark ja äärmiselt leidlik spetsialist Helina on kunstiga sõber olnud terve oma elu. Juba pisikese põnnina alustas ta käimist Põltsamaa kunstiringis ning sealt oli loomulik samm edasi Põltsamaa Kunstikool. Kunstikooli õpingud lõpetas Helina viie aastase õppe järel paralleelselt gümnaasiumiga. Pärast gümnaasiumit tuli teha valik, mida minna edasi õppima ja kunstiteraapia oli eriala, mis Helinat koheselt paelus. Seda, milline imeline vahend on kunst erinevate probleemidega toimetulekuks, polnud vaja talle pikalt selgitada.
Kunst on vahend, mille kaudu saab kontakti pea iga inimesega, tuleb vaid leida üheskoos sobiv meedium ning anda kunstile ja loovusele võimalus. Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate bakalaureuse õppekava lõpetas Helina 2015.aastal ning magistri õppekava 2017.aastal. Töötanud on Helina  loovterapeudina raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega lastega, eelkooli- ja kooliealiste lastega ning psüühikahäirete- ja käitumisprobleemidega lastega ja noorukitega, kes viibivad kinnises lasteasutuses. Helina peab teraapiaprotsessis kõige olulisemaks usaldusliku suhte loomist, hinnangutevaba keskkonda enesearenemiseks ning kannatlikkust. Muutustele tuleb anda aega.