Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eest tasub töötukassa, järgneva hinnakirja alusel:
Hinnakiri kehtib alates 10.07.2020

TEENUSED INDIVIDUAALTEENUS
GRUPITEEENUS
Tegevusterapeut 40.- 20.-
Füsioterapeut 40.- 20.-
Loovterapeut 40.- 20.-
Sotsiaaltöötaja 40.- 20.-
Eripedagoog 40.- 20.-
Logopeed 40.- 20.-
Psühholoog 40.- 20.-
Kogemusnõustaja 40.- 20.-
Õde 40.- 20.-
Arst 50.- 20.-

Iga 60 min teenust sisaldab 45 min kontakti kliendiga ning 15 min teenuseks ettevalmistust ja teraapiatunni dokumenteerimist!