Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eest tasub töötukassa, järgneva hinnakirja alusel:
Hinnakiri kehtib alates 16.02.2023

TEENUSED INDIVIDUAALTEENUS
GRUPITEEENUS
Tegevusterapeut 50.- 20.-
Füsioterapeut 50.- 20.-
Loovterapeut 50.- 20.-
Sotsiaaltöötaja 50.- 20.-
Eripedagoog 50.- 20.-
Logopeed 50.- 20.-
Psühholoog 50.- 20.-
Kogemusnõustaja 50.- 20.-
Õde 50.- 20.-
Arst 50.- 20.-

Iga 60 min teenust sisaldab 45 min kontakti kliendiga ning 15 min teenuseks ettevalmistust ja teraapiatunni dokumenteerimist!