Olga Mets- kogemusnõustaja, LUMI teraapia visiooni kaasvedaja

Meie ülipositiivse ellusuhtumisega ja igas olukorras edasiviivaid lahendusi märkav spetsialist Olga lõpetas 2014.aastal kooli Terviklik Mina, kus ta omandas hüpnoteraapia- psühholoogia õppekava läbides nõustaja teadmised ja oskused. Õppekava läbimine andis Olgale ka ühtlasi võimaluse suure osa enda elus läbi elatust ja kogetust lahti harutada ja läbi analüüsida. Olga ütleb, et olles iseendale õppematerjaliks, saab päris selgeks, miks ja kuidas me inimestena argielus toimime. On hea, kui me saame võimalikult varakult teada, mil viisil luua ja hoida suhteid, kuidas leida tee iseenda ressursside juurde ning kuidas neid rakendada nii, et ennast oma elus võimalikult rahulolevana, tervena ja õnnelikuna tunda.
Olga on omandanud ka varasemalt kõrghariduse Tallinna Pedagoogilises Instituudis ning töötanud haridusvaldkonnas, kus ta on saanud koostööd teha nii õpilaste, lapsevanemate, õpetajate kui ka haridus- ja kultuuriasutuste juhtidega. Saadud kogemused ja regulaarne täiendkoolitustel osalemine on andnud rikkaliku pagasi inimestega koostöötamiseks.
Olga oskab olla toeks erinevaid meetodeid kasutades inimestele nende enesemotivatsiooni ja ressursside leidmisel. Ta julgustab ja suunab inimesi leidma endas lahendusi ning keskenduma pingutustele parema toimetuleku nimel. Meie endi sees on alati vastused ja lahendused olemas, need on vaja vaid üles otsida!

 

olga@lumiteraapia.ee