Tiina Pihlak- eripedagoog, LUMI teraapia visiooni kaasvedaja

Meie super särav ja äge eripedagoog Tiina on väga hea suhtleja ning kuulaja, empaatiline, tolerantne ja positiivse ellusuhtumisega meeskonnatööd väärtustav inimene. Tema jaoks ei valmista suhtlemine laste, lastevanemate, kolleegide ning koostööpartneritega raskusi. Tiina tugevusteks võib pidada kiiret reageerimist, ettevõtlikust, aktiivsust, sihikindlust, täpsust ja kohusetundlikkust.

Tiina on töötanud kuus aastat Esteetika- ja Tantsukooli mängu- ja beebikooli õpetajana, kus julgustas 1,5 – 5 aastaseid lapsi ning nende vanemaid koos laulma ja tegutsema. Ta nõustas vanemaid ja arendas läbi mängu ning käelise tegevuse laste motoorikat, aidates seeläbi kaasa sotsiaalsete suhete loomisele.

Olles käivitanud ja juhendanud Lääne-Virumaa ATH lastevanemate tugigruppi, on Tiina abikäe ulatanud ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu piirkondliku õppenõustamiskeskuse meeskonnale.

Tiina töötas 14 aastat Haljala kooli sotsiaalpedagoogina, kus koordineeris hariduslike erivajaduste alast tööd, oli inimeseõpetuse õpetaja, kooli tervisenõukogu eestvedaja, kooli tugimeeskonna esinaine ning tegeles pikki aastaid päästealase ennetustööga. Selle eest sai ta ka tunnustuse. Lisaks pälvis Tiina 2015. aastal Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise edendaja tunnustuse.

Tiina omandas 2005. aastal Tallinna Ülikooli haridusteaduse magistri kraadi (eripedagoog-nõustaja) ja lisaks LUMIs toimetamisele töötab ta Rakvere Sotsiaalkeskuses eripedagoogina.

tiina@lumiteraapia.ee